Mamre Initiative Pty Ltd

Bredasdorp - 2 to 3 September 2019 (Afrikaans)

Sale price Price R 3,000.00 Regular price

**Gebruik asb die naam van die persoon wat gaan bywoon, wanneer U die bespreking maak**

 

Voorspoed deur Skaapboerdery!

Welkom by die grootste en mees volledigste skaapboerdery werkswinkel in SA.

Ons streef na optimale wins en ‘n volhoubare skaap industrie deur produksie te maksimaliseer en risiko te beperk 

Ons werkswinkel word deur 14 kenners, wat aktief is in die industrie, aangebied wat alle aspekte van skaapboerdery in die 21ste eeu dek.

Ons fokus is om die nuwe mentaliteit tot skaapboerdery te promoveer deur van basiese beginsels en presisie metodes gebruik te maak om sodoende hulpbron gebruik te optimaliseer. 

 • Wat behels intensifisering en ‘n versnelde lam sisteem?
 • Wat is die stap vir stap proses en watse faktore moet in ag geneem word?
 • Watse effek kan die op produksie en winsgewendheid hê?
 • Tot watse mater kan uitdagings soos predasie, mortaliteite, diefstal en swak moeder eienskappe aangespreek word?
 • Wat is die nutriënt behoeftes van ‘n ooi in ‘n versnelde en geintensifiseerde stelsel om volhoubaar te produseer? 
 • Verhoog lam persentasie met 20-25%
 • Verhoog speen persentasie met 20%-30%
 • Optimaliseer hulpbron gebruik
 • Vergemaklik kontantvloei
 • Verhoog uitset per hektaar
 • Voeg waarde by op die plaas
 • Speel in alternatiewe prys scenario’s

Ons inisitaief word ondersteun deur 11 vooraanstaande landbou maatskappye:

Mamre Initiative, Bayer, DIMSSA, Kanda, Ramsem, Konsortium-Merino, Zoetis, Sernick, Chemunique, Agricol, Nutribase, Hinterland en Famers for Change. 

Welkom by die toekoms van skaapboerdery.

Saam gaan ons uitdagings oorkom om volhoubaar te boer en ons passie uit te leef.